close menu
FAQ

FAQ

Zit je met een vraag? Hieronder kan je het antwoord terugvinden op enkele veelgestelde vragen.

Nog niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op of chat met een van onze medewerkers!

Verkoop

 • Wat heb ik nodig om een offerte aan te vragen?

Om een correcte offerte op te kunnen maken zijn de hoeveelheid wapening en de totale oppervlakte belangrijke parameters. Daarom dient u ons hiervoor een stabiliteitsstudie voor de predallen en een DWG-bestand (Autocad) van de constructie te bezorgen.

 • Kan Predalco een stabiliteitsstudie opmaken?

Indien u niet over een stabiliteitsstudie beschikt, kan Predalco u hiermee verder helpen. Wij werken samen met een extern studiebureau dat voor onze klanten studies opmaakt indien dit gewenst is.

 • Kan Predalco een opmeting voorzien op de werf?

Dat kan zeker. Wij hebben iemand in dienst die opmetingen uitvoert op de werven. Op deze manier bent u zeker dat de predallen op maat van uw bouw zijn.

 • Wat is de gemiddelde termijn van bestelling tot levering?

Na het goedkeuren van de offerte wordt uw bestelling geplaatst en dient u rekening te houden met zo’n 5 werkdagen om het tekenwerk te kunnen afronden. Vervolgens wordt het legplan doorgestuurd ter goedkeuring en heeft u binnen 10 werkdagen na de goedkeuring uw predallen op de werf. In drukkere periodes (bijvoorbeeld in aanloop naar het bouwverlof) kunnen deze richttermijnen oplopen. Wij vinden het belangrijk om kort op de bal te kunnen spelen. Daarom werken wij niet volgens het “FIFO”-systeem (first in first out) maar plannen wij onze productie op basis van de gevraagde richtdata van de klant. Op deze manier krijgen onze klanten hun bestelling niet te vroeg of te laat, maar op tijd.

FAQ
FAQ
FAQ

Transport

 • Hoeveel m² kan er op een oplegger?

Het is niet mogelijk om de maximale lading van een standaard oplegger uit te drukken in vierkante meter predallen. Dat is namelijk afhankelijk van de dikte van de predallen (en dus het gewicht) en de hoogte van de tralieliggers (en dus het maximaal aantal opeengestapelde predallen). We kunnen wel aangeven dat het maximale gewicht van de lading 27 ton is en dat de lading maximaal 13,6 m lang en 1,5 m hoog mag zijn.

 • Hoe lang is een standaard oplegger?

Onze standaard opleggers hebben een laadruimte van 13,6 m lang en kunnen zowel predallen van 2,40 m als 3 m breed vervoeren. Het maximale laadgewicht bedraagt 27 ton.

 • Wat is de kleinste vrachtwagen?

Soms is het niet mogelijk om met een standaard oplegger de werf te bereiken. Om in zo’n situatie de predallen toch op de werf te krijgen, zet Predalco haar speciale trailers in. Zo bestaat het wagenpark (naast de 19 standaard opleggers) ook uit o.a. 3 stuurassers en een citytrailer. Een stuurasser heeft hetzelfde laadvermogen als een standaard oplegger maar heeft als voordeel dat alle assen meesturen en er dus kortere bochten genomen kunnen worden. De citytrailer is een kortere oplegger met een laadruimte van 11 m lang en een maximaal laadgewicht van 24 ton. Ook deze speciale opleggers kunnen predallen van 2,40 m en 3 m breed vervoeren.

FAQ
FAQ
FAQ

Plaatsing & levering

 • Hoe moet ik de predallen omhoog hijsen?

De hijshaken dienen aangepikt te worden aan de tralieliggers, in de knoop van diagonaaldraad en bovendraad (zie figuur hiernaast). Over de breedte gezien liggen de hijspunten altijd aan de buitenste tralieligger. Ook moet de hoek tussen predal en ketting steeds meer dan 60° zijn. Daarnaast moet men de hijshaken aanpikken op ongeveer 1/5e van de lengte van de predal vanaf de kopse zijde. Aan de hand van deze parameters dient er eventueel een evenaar of juk gebruikt te worden, in praktijk is dit vanaf een lengte van 6 meter. Deze kan op specifieke vraag van de klant meegeleverd worden en wordt dus niet automatisch voorzien door Predalco. Ten slotte moet een plaat van meer dan 2500 kg aan minstens 6 punten worden opgehesen en een plaat van meer dan 4000 kg aan minstens 8 punten.

 • Hoe moet ik de predallen plaatsen?

De plaatsing dient te gebeuren volgens de regels van de kunst, overeenkomstig de nummering op het legplan. Het is te allen tijde verboden hangende lasten te hijsen boven personen of onbeschermde werkplekken. De opleg dient vlak te zijn en op de langse voegen dient steeds voegwapening geplaatst te worden conform de stabiliteitsstudie. Bovendien moeten de predallen steeds onderschoord te worden (lees hierover meer bij het deel “onderschoring” hieronder).

 • Kan Predalco de plaatsing voorzien?

Predalco werkt samen met verschillende kraanbedrijven om de plaatsing te kunnen voorzien. Zo kan er een telescoop geregeld worden, maar een kraanwagen is ook een mogelijkheid. De keuze hangt natuurlijk o.a. af van de reikwijdte en het gewicht van de platen. Voor het aanpikken van de predallen, het plaatsen en het onderschoren dient er door de bouwfirma gekwalificeerd personeel voorzien te worden op de werf.

 • Kan Predalco de levering voorzien?

Predalco heeft 4 eigen chauffeurs in dienst en beschikt over een wagenpark van 4 trekkers en 18 opliggers, waarvan 3 stuurassers en 1 citytrailer. Wij kunnen ons dus letterlijk in bochten wringen om uw levering op de werf te krijgen. Daarnaast werken wij ook nog samen met externe transportbedrijven om een nog vlottere levering te kunnen garanderen.

 • Hoe leg ik de predallen op de muren?

De minimale opleglengte van de predallen op de muren is afhankelijk van de aard van de ondersteuning (staal, beton, metselwerk), van de aanwezigheid van uitstekende wapening en van het gebruik van tussenschoren. Ze schommelt tussen minimum 30 en 55 mm maar de exacte waarde kan teruggevonden worden in de norm (NBN B 21-606 – bijlage E).

Bij de meerderheid van de bouwprojecten bestaat de oplegzone uit een gewapend mortelbed. Men kan echter ook neopreenrollen gebruiken die makkelijker te verwerken zijn en bovendien de constructie optimaliseren. Ze vangen spanningen en oneffenheden op waardoor er minder kans is op scheurvorming.

Aangezien er nog een opstortlaag op de predallen moet komen, dient er natuurlijk ook een randbekisting geplaatst te worden. Een mogelijkheid om die te realiseren is het gebruik van GLS-vormige gegalvaniseerde profielen.

Info over de plaatsing van de schoring kan u hieronder terugvinden bij “onderschoring”.

Aanpikken tralieliggers_goed
FAQ
Predallen Predalco leverancier van predallen, prefabbeton en prefabwapening
FAQ
FAQ
FAQ
Randbekisting voor predallen
Aanpikken tralieliggers_slecht
FAQ
FAQ
FAQ
FAQ
FAQ
 • Kunnen de predallen gestockeerd worden op de werf?

Predallen dienen direct van de oplegger geplaatst te worden op de muren en zijn in geen geval gemaakt om te stockeren op de werf. Een oneffen ondergrond kan grote scheurvorming tot gevolg hebben. Andere pijnpunten zijn een verkeerde plaatsing van de steunbalken, verkeerde stapelvolgorde van de predallen, ondergrond die niet waterpas is… Bij Predalco wordt altijd een ideale stapelvolgorde bepaald rekening houdend met de ligging van de predallen op het legplan, de vorm en het gewicht van de predallen, de hoogte van de tralieliggers, grote uitsparingen en overspanningen enz.

FAQ
 • Kan er afgepikt worden op de werf?

Het is mogelijk om de oplegger af te laten pikken en later terug op te laten halen. In dat geval moet er voldoende plaats zijn op de werf en wordt er een afpikkost aangerekend voor het ophalen van de lege oplegger. Indien er meerdere vrachten na elkaar geleverd moeten worden, wordt er natuurlijk enkel een afpikkost aangerekend voor het ophalen van de laatste lege oplegger. Praktisch is het in dat geval ideaal om plaats te kunnen voorzien voor 2 opleggers zodat er gemakkelijk gewisseld kan worden. Indien dit niet mogelijk is, moet er in de buurt plaats voorzien worden om de opleggers te kunnen wisselen (bijvoorbeeld door het vrijhouden van parkeerstroken). Als er op de openbare weg afgepikt moet worden, dient er signalisatie en een vergunning voorzien te worden door de aannemer.

 • Wat is de maximale plaatsingsafstand met een kraanwagen?

Predalco kan verschillende types kraanwagens voorzien, waaronder een vierasser met PK 34000, een vierasser met PK 53000 (eventueel met aanhangwagen) en een oplegger met PK 72000 (eventueel met flyjib). De laadruimtes gaan van 6,3 m tot 10,5 m lang en de reikwijdtes van 16,7 m tot zelfs 27 m. De specificaties kan u hier terugvinden. Indien dit niet zou volstaan, kan er ook een telescoop geregeld worden via externe firma’s. Met onze software is het ook mogelijk om de kraan op de werf (met zijn specifieke eigenschappen) in te laden in de tekening. Op deze manier zien onze tekenaars reeds in de beginfase of alle predallen geplaatst zullen kunnen worden of dat er predallen gesplitst moeten worden, een ander kraantype voorzien moet worden enz. Kortom: minder problemen op de werf!

FAQ
FAQ
FAQ
FAQ
FAQ
FAQ

Stabilisé & droog beton

 • Welke soorten stabilisé & droog beton biedt Predalco aan?

Klik hier voor een overzicht van de verschillende soorten stabilisé en droog beton.

 • Kan Predalco een levering voorzien van stabilisé en droog beton?

Predalco kan een levering voorzien bij bestelling van minstens 0,50 m³. Wij ontvangen uw aanvraag tot levering graag minstens 2 werkdagen op voorhand.

 • Wanneer kan ik stabilisé en droog beton afhalen bij Predalco?

Afhalen van droog beton of stabilisé is mogelijk van maandag t.e.m. vrijdag van 5u15 tot 15u30 op ons bedrijfsterrein in Lokeren.

 • Levert Predalco ook stortklaar beton?

Neen. Het is wel mogelijk om stabilisé of droog beton af te halen op ons depot in Lokeren of te laten leveren. Predalco levert bij een bestelling van minstens 0,50 m³ en ontvangt uw aanvraag graag minstens 2 werkdagen op voorhand. Afhalen is mogelijk van maandag t.e.m. vrijdag van 5u15 tot 15u30. Een overzicht van onze soorten stabilisé en droog beton kan u hier terugvinden.

FAQ
FAQ

Technische eigenschappen

 • Welke betonkwaliteiten biedt Predalco aan?

Predalco produceert predallen voor volgende omgevingsklassen:

 • EI (binnenomgeving)
 • EE2 (vorst, geen contact met regen)
 • EE3 (vorst, contact met regen)

De mogelijke druksterkteklassen zijn C30/37 en C35/45. Al onze predallen dragen het BENOR-keurmerk.

 • Wat is de brandweerstand van een breedplaatvloer?

De brandweerstand is afhankelijk van de totale dikte van de vloer en de betondekking op de hoofdwapening. De tabel die men dient te gebruiken om de minimale betondekking te bepalen voor de gevraagde brandweerstand is afkomstig uit NBN EN 1992-1-2 en kan u hier terugvinden.

 • Wat zijn de maximale afmetingen van de predallen?

Predalco beschikt over productietafels waarmee ze predallen kan maken tot 3 m breed met een maximale lengte van 12,2 m. De minimale dikte is 5 cm en maximaal kunnen de predallen tot 8 cm hoog gestort worden. Ook zijn predallen betonproducten die op maat gemaakt worden, waardoor alle vormen mogelijk zijn: uitsparingen, hoeken, bogen, cirkels enz.

 • Wat zijn de mogelijke diktes van de predallen en hoe wordt deze bepaald?

Diktes gaande van 5 tot 8 cm zijn mogelijk. De dikte wordt bepaald aan de hand van de gevraagde betondekking, de diameters van de langs- en dwarswapening en de onderdraad van de tralieliggers.

 • Hoeveel weegt een predal?

Het soortelijk gewicht van ons beton bedraagt zo’n 2390 kg/m³. Onze gewapende predallen bevatten natuurlijk ook tralieliggers en wapening die naargelang hun diameter en hoeveelheid ook nog bijdragen aan het gewicht van de predal. Eenvoudigweg kan men rekenen met een waarde van 125 kg/m² voor een predal van 5 cm dik. Per centimeter meerdikte komt daar nog zo’n 25 kg/m² bij.

 • Wat is de gemiddelde dikte van een breedplaatvloer (predal + opstortlaag)?

De dikte van de vloer (predal + opstortlaag) is verschillend per project en afhankelijk van de soort belasting, de grootte van de belasting, de overspanningslengte, de toegelaten doorbuiging, de positie van de ondersteuningen enz. Enkele richtwaarden zijn in deze tabel te vinden. Opgelet, dit zijn in geen geval algemeen toe te passen waarden en gelden slechts als leidraad. De vloerdikte dient steeds per project berekend te worden door een stabiliteitsingenieur.

 • Hoe ziet de opbouw van een breedplaatvloer eruit?

De onderwapening (bestaande uit dwars- en langswapening) van de vloerplaat zit in de predal ingestort. De dwarswapening ligt op afstandshouders, daarbovenop komt de langswapening. Vervolgens worden de tralieliggers geplaatst, ook deze liggen op de dwarswapening.

Op de werf dient de bovenwapening (vaak in de vorm van wapeningsnetten) geplaatst te worden. Deze wordt meestal op de tralieliggers gepositioneerd. Men oriënteert het net best zo dat de langswapening onder de dwarswapening zit. Op die manier wordt de hoogte het meest beperkt en is er een grotere betondekking mogelijk.

Om de hoogte van de tralieliggers te bepalen moet men de vloerdikte verminderen met de betondekking op de onderwapening, de dwarse onderwapening, de betondekking op de bovenwapening en de dwarse bovenwapening.

FAQ
Predallen Predalco leverancier van predallen, prefabbeton en prefabwapening
Predallen Predalco leverancier van predallen, prefabbeton en prefabwapening
FAQ
FAQ
FAQ

Tralieliggers & onderschoring

 • Wat is de functie van tralieliggers?

Een tralieligger is opgebouwd uit 3 componenten: bovendraad – diagonaaldraden – onderdraden. De bovendraad houdt het krachtenspel in evenwicht buiten de betonschil. De diagonaaldraden nemen de afschuifkracht tussen predal en opstortlaag voor hun rekening. De onderdraden kunnen werken als constructieve wapening in de predal.

Een tralieligger heeft verschillende functies:

 • het verleent het element de nodige stijfheid bij manipulatie, transport en opstorten
 • het verzekert (samen met de opruwing van de predal) de verbinding tussen de predal en de opstortlaag
 • het doet dienst als aangrijppunt bij de manipulatie van de predal
 • het kan gebruikt worden als afstandshouder voor de bovenwapening van de vloer

Bij Predalco maken wij onze eigen tralieliggers onder BENOR. Deze zijn verkrijgbaar in verschillende types met verschillende hoogtes en verschillende staafdiameters. Dit wordt per project berekend.

 

 • Op welke afstand dien ik mijn schoren te plaatsen?

Bij het onderschoren van de predallen moet steeds rekening gehouden worden met een tegenpeil van 2 mm/m om te grote doorbuiging te vermijden. De schoorafstand is afhankelijk van het aantal tralieliggers, de hoogte van de tralieliggers en de dikte van de volledige betonvloer. Een overzichtstabel kan u hier terugvinden. Indien de opleglengte kleiner is dan 5 cm dient er een extra schoor geplaatst te worden ter plaatse van de opleg.

 • Wanneer mag ik de onderschoring verwijderen?

In normale omstandigheden (d.i. bij 20°C) heeft beton zijn eindsterkte bereikt na 28 dagen. In principe kan dan de onderschoring verwijderd worden. Bij kouder weer kan men deze vuistregel niet meer hanteren en moet de schoring langer blijven staan. Opgelet: alle niet-dragende muren op de betonplaat mogen pas gemetseld worden na de volledige wegname van de onderschoring. Bij het bouwen van het volgende verdiep dienen de schoren doorgetrokken te worden, d.w.z. de schoren van de verdiepingen eronder moeten blijven staan zodat de lasten van het nieuwe verdiep gedragen worden door alle onderliggende schoren. Voor de correcte werkwijze en timing is het belangrijk uw stabiliteitsingenieur te raadplegen.

 • Wat zijn zelfdragende predallen?

Zoals de benaming het al verklapt, kunnen zelfdragende predallen zichzelf dragen en is er dus geen onderschoring nodig. De opleglengte moet dan wel minimum 5 cm zijn. Om predallen zelfdragend te kunnen maken, dient er rekening gehouden te worden met de hoeveelheid tralieliggers, het type tralieligger en de hoogte van de tralieliggers. Deze parameters worden per project berekend. Opgelet: wanneer de overspanning groter is dan 2,6 m dient er toch steeds een onderschoring voorzien te worden.

FAQ
FAQ
FAQ
FAQ
FAQ

Afwerking

 • Wat zijn vellingkanten en hoe groot zijn ze?

Zoals op de afbeelding hiernaast te zien is, bedoelt men met vellingkanten licht afgeschuinde zijkanten. Deze afschuining is steeds 1 op 1 cm. Onze standaardbreedtes (3m – 2,40m – 1,20m) worden steeds voorzien van vellingkanten op de langse zijden. Op vraag van de klant kunnen ook de pasplaten voorzien worden van langse vellingkanten. Kopse kanten hebben nooit vellingkanten.

 • Hoe werk ik mijn predallen af?

Betonnen plafonds worden sinds vele jaren afgewerkt met een pleister op basis van gips, na voorbehandeling met een hechtende tussenlaag. De betontechnologie is ondertussen geëvolueerd en er worden dichtere oppervlakken bekomen. Hierdoor verloopt de uitdroging van het beton trager, waardoor het aanbrengen van gipspleister pas in een later fase kan gebeuren.

Hier is een oplossing voor gevonden: spuitplamuur op basis van dolomiet. Door de grote gladde oppervlakken van de breedplaten kan deze zeer dun aangebracht worden en moeten weinig voegen bijgewerkt worden. Het aanbrengen van spuitplamuur gaat bovendien snel. Meer info over hoe de spuitplamuur moet aangebracht worden op de predallen kan u in dit document terugvinden.

 • Wat zijn de verschillende uitvoeringen van de predallen?

Predallen worden standaard met een gladde onderkant geproduceerd, maar er kan op vraag van de klant ook een ruwe onderzijde voorzien worden. Dit wordt verwezenlijkt met behulp van een noppenfolie die op de productietafels gelegd wordt en door de aannemer op de werf verwijderd moet worden.

 • Kunnen predallen in het zicht gelaten worden?

Predallen dienen in principe altijd nabehandeld te worden. De mogelijkheden hiervoor zijn eindeloos: schilderen, kaleien, schuren, spuitplamuur… Zelfs als u een betonlook beoogt, dient u nog rekening te houden met kleurverschillen door verschillende manier van uitdroging, vlekjes, wolken, schakeringen, aftekeningen van de steun- en schoringsbalken enz. Meer info over de afwerking van predallen kan teruggevonden worden in dit document.

FAQ
FAQ
FAQ

Geïnteresseerd? Vraag hier uw vrijblijvende offerte aan.