close menu

Voorwaarden gratis werfradio

  1. De actie is enkel geldig op bestellingen van minimaal 100 m² predallen.
  2. De actie is enkel geldig voor nieuwe klanten. Bestellingen door (rechts)personen die voor 01/08/2019 reeds bestellingen plaatsten vallen derhalve niet onder deze actie.
  3. Er kan slechts één deelname per project zijn. Het is derhalve niet mogelijk om bestellingen op te splitsen tussen verschillende (rechts)personen.
  4. Er kan slechts één deelname zijn per (rechts)persoon. Hiermee wordt er bedoeld dat er slechts één bestelling per ondernemingsnummer aan de onderhavige actie kan deelnemen.
  5. Iedere deelnemer ontvangt na de plaatsing van de bestelling binnen de onderhavige actie één werfradio van het merk en type Rockbox 2 Perfect Pro (er wordt slechts één werfradio per bestelling geschonken en maar één per bedrijf, per bestellende ondernemingsnummer). De actie geldt tot de voorraad radio’s is uitgeput.
  6. Indien de bestelling zou worden geannuleerd, vervalt de actie en kan er geen compensatie worden gevraagd door de klant.
  7. Onze bestaande algemene voorwaarden (inclusief het erin opgenomen bevoegdheidsbeding (bevoegde rechtbank) en de beschreven toepasselijkheid van het Belgische recht) blijven onverkort gelden op de bestellingen die vallen binnen de actie, en deze voorwaarden worden thans aangevuld met de onderhavige actievoorwaarden.